Stránky Galerie čokolády a miniatury Píše Sebastian Baldrian—Lomenski

paragraf_grey.png, 1,8kBJak je již zvykem, připojuji sem důrazné upozornění, že svá autorská práva důsledně střežíme a nestrpíme jejich porušování, k němuž může dojít jak úmyslně – se záměrem obohatit se, či ušetřit na naší práci, tak nechtěně – např. z neznalosti použitím jakéhokoli našeho nápadu, designu, vzoru, obalu, textu, etc. Vše, co prezentujeme a nabízíme k prodeji či výrobě na zakázku, pochází výhradně z našich myšlenek a nápadů a je výsledkem více či méně náročného vývoje, řešení. Samozřejmě toto upozornění náleží osobám nepoctivým, které jsou zvyklé parazitovat na práci a užívat majetek druhých, případně pro neznalé, kteří netuší (či byly v tomto směru nesprávně poučeni), že mezi inspirací a zcizením předmětu autorského práva může být jen tenká hranice, či že nedovolené používání cizích autorských práv je trestným činem.

© Renata Bartůňková—Mojžíšová, licence. Idea, Text, Ilustrations, © Sebastian Baldrian—Lomenski – 2021—2030. All rights reserved.Chráněná značka autora ©  Renata Bartůňková—Mojžíšová Chráněná značka autora ©  Lukáš Bartůněk Chráněná značka autora ©  Renata Bartůňková—Mojžíšová Chráněná značka autora ©  Renata Bartůňková—Mojžíšová Chráněná značka autora ©  Renata Bartůňková—Mojžíšová Chráněná značka autora ©  Sebastian Baldrian—Lomenski Chráněná značka společnosti ajala s.r.o. Chráněná značka společnosti Original beans Chráněná značka autora ©  Renata Bartůňková—Mojžíšová Chráněná značka autora ©  Renata Bartůňková—Mojžíšová: My nejsme „Muzeum“ „čokolády“ a „marcipánu“…
Soukromá stránka určená k prohlížení pouze majiteli a jím oprávněným osobám. 2023—2030 © Sebastian Baldrian—Lomenski. Veškerá práva vyhrazena. Stránky Galerie čokolády a miniatury INDEX